7 9 5 6 6 10 10 8 9 4 4 english 11 10 9 9 6 millennium english 10 2008 7 10 7 8 6

Книги — морська глибина.
Хто в них пірнув аж до дна,
Той, хоч і труду мав досить,
Дивнії перли виносить.
                              Іван Франко.

Пошук

Черпніть з джерела духовності!

пл. Міцкевича, 5 м. Івано-Франківськ

Число 44 (1144) від 8 грудня 2016


Дорогі у Христі!
1. У ХХ ст. український народ потерпів від безбожного радянського режиму, який намагався силою відірвати людей від коріння віри і накинути їм атеїстичний світогляд, видаючи його за єдиний «науковий», що заперечував свободу совісті людської особи та позбавляв її права на вільне сповіду­вання своїх релігійних переконань. На початку ХХІ ст. світ постає перед схожими викликами, які, однак, не супроводжуються відкритим і кривавим переслідуванням, а послуговуються прихованими ідеологічними засобами нищення християнської віри і моралі та загальнолюдських цінностей. Деякі з таких викликів стосуються сфери людської статевості та сімейного життя і не є новими для України: вони, радше, по-новому акцентовані чи представлені суспільній свідомості. Інші ж – цілком нові і навіть далекі від українського контексту, проте певні сили намагаються їх нам штучно нав’язати.

Рецензія на монографію Нестора Мизака і Андрія Яремчука
 «Два століття служіння Богові і нації: УГКЦ на Буковині» Процеси суспільно-релігійних трансформацій в сучасній Україні викликають живий інтерес, зокрема це стосується розвитку Української Греко-Католицької Церкви у Чернівцях та на Буковині. Особливої зацікавленості і ваги це питання набуває сьогодні, оскільки УГКЦ декларує й активно підтверджує свою державотворчу позицію.

Вивчення історії Української Греко-Католицької Церкви у Чернівцях та на Буковині перебуває на стадії розвитку і становлення, а відтак є живим прикладом наукового відкриття важливих складових засад ідентичності цієї церкви, а також є яскравим свідченням актуальності і дієвості сучасного гасла-заклику Синоду УГКЦ щодо представлення її як спільноти активно діючих «живих парафій». Однак ще й сьогодні у деяких державних навчальних закладах під час викладання курсу так званого академічного (наукового, світського) релігієзнавства історія УГКЦ згадується декількома абзацами, хоча курс зобов’язаний давати молоді певний обсяг наукових, об’єктивно виважених і глибоких знань про невід’ємну складову українського християнства – про УГКЦ, об’єктивно прилучаючи її до вагомих духовних джерел українського народу. Українська Греко-Католицька Церква сьогодні розглядається в українській та світовій гуманітаристиці з наукових позицій в контексті становлення національної духовності та розвитку світової культури, завдяки чому розкривається її сутність, місце і роль у житті української діаспори та українського суспільства і кожного українця зокрема. У монографії засвідчено, що УГКЦ на Буковині виховує доброзичливе, толерантне ставлення між людьми різних світоглядних позицій та віросповідних орієнтацій, сприяє утвердженню суспільної злагоди в соціумі.

Якось мені до рук потрапила книга Романа Діди «Вони народилися в Івано-Франківську (Станиславові, Станіславі)» (2014 р.), у якій автор зібрав біографічні відомості про відомих уродженців нашого міста. Проте в ході власних досліджень ми часто натрапляли на тих уродженців Станиславова, котрі на сторінки книги не потрапили.
Це, звісно, не докір авторові, а прагнення доповнити видання. І якщо колись хтось захоче книгу перевидати, її можна буде доповнити в тому числі поданими нижче відомостями про священиків.
У згаданій вище книзі є відомості про двох владик – Василя Величковського та Йосафата Говеру, священиків Володимира Балагурака, Дмитра Григорака, Лева Трешаківського та інших, що були уродженцями колись окремих приміських сіл: Княгинина, Пасічної, Опришівців. Зрозуміло, що уродженців власне Станиславова мало бути більше. Працюючи в архіві, ми натрапили на ще кілька прізвищ, які хочемо ввести в краєзнавчий обіг. Дуже сподіваємось, що цю інформацію зможуть використати також колеги-краєзнавці при написанні історій різних сіл Галичини. Тому пропонуємо читачам короткі відомості про них.